Losang Blogg

Fakta om bemanningsbransjen

fakta-om-bemanningsbransjen.jpg

I forbindelse med en opplysningskampanje har NHO Service utarbeidet et dokument med nyttig informasjon om bemanningsbransjen. De kvantitative tallene fra dette dokumentet er oppsummert under, men du kan lese hele dokumentet her om du vil.

  • 80.000 får arbeid gjennom et bemanningsbyrå hvert år
  • 40% av vikarene fra bemanningsbransjen kommer fra arbeidsledighet
  • 19% kommer rett fra skolebenken
  • I gjennomsnitt jobber en person 4 mnd i bemanningsbransjen
  • 1% av årsverkene i Norge kommer fra bemanningsbransjen

New Call-to-action

New Call-to-action

Publisert i Blogg