Losang Blogg

Hva er et bemanningsbyrå?

For oss som jobber i bemanningsbransjen, eller for de som har benyttet seg av et bemanningsbyrå før, er svaret på dette spørsmålet sikkert ganske...

Les mer

Fakta om bemanningsbransjen

I forbindelse med en opplysningskampanje har NHO Service utarbeidet et dokument med nyttig informasjon om bemanningsbransjen. De kvantitative...

Les mer

Ansette nye medarbeidere - 4 tips for opplæring

Enten du skal ansette nye medarbeidere fast, ansette på engasjement eller leie inn på kort sikt vil du måtte gjennomføre en form for opplæring av...

Les mer

4 fordeler ved å leie inn ansatte

Det finnes mange fordeler ved å leie inn ansatte fremfor å ansette selv. Her har vi listet opp 4 av dem.

Les mer

Hvordan maksimere lønnsomhet på ansatte

I de aller fleste bedrifter er det de ansatte som genererer hoveddelen av bedriftens inntekter. Som regel er det også de ansatte som står for...

Les mer

4 tegn på at du har ansatt feil kandidat

De aller fleste som har ansatt folk over tid har vel på et eller annet tidspunkt valgt feil kandidat.

Les mer

Ansettelser - sterke vs svake egenskaper

Et av de vanligste spørsmålene i jobbintervjuer er å spørre kandidaten om han kan fortelle om sine "sterke og svake egenskaper". Mange er...

Les mer

2 tips alle jobbsøkere bør vite

Arbeidslivet er stadig i endring. Arbeidsmiljøloven oppdateres, HMS instrukser endres, arbeidstiden blir mer fleksibel og kravene til kompetanse...

Les mer

4 grunner til å jobbe via et bemanningsbyrå

Det finnes mange gode grunner til å jobbe via et bemanningsbyrå. Her nevner vi 4

Les mer

Lokalt vs landsdekkende bemanningsbyrå?

Per i dag er det ikke så veldig mange bemanningsbyråer som er 100% landsdekkende. De største byråene dekker hele landet, noen dekker store...

Les mer